Den Politiske Arena

Retsliberalt Forum er et frirum for oplysning og debat om det retsliberale ejendomsretsbegreb og det derpå opbyggede retsliberale samfund.

Hvad jeg skaber, det er mit,
Hvad du skaber, det er dit,
Hvad vi skaber i fællesskab,
det er vort i fællesskab!
Kort sagt:
Enhver sit – og resten til ligelig deling!

Retningslinjer
– Idé og opgave
– Struktur og metode

NB: Samtlige sider overført i juli 2019 fra gammelt HTML design.