Retsliberalt ForumForside
Arena
EP's Blog
TS's blog
Debat
Arkiv


Billede af Ejnar Pedersen
ejnarpedersen @ mail.dk

Tanker fra livets universitet


Al politik begynder, hvor de to skabende elementarfaktorer (naturgrundlaget og arbejdet) møder de to forbrugende elementarfaktorer (fællesskabet og det enkelte menneske).

Grundliggende politiske betragtninger
okt. 2016
Ethvert samfund er bygget op omkring to grundliggende processer: en skabende og en forbrugende. Og et samfund skal ikke være ret stort, førend der imellem disse to opstår en fordelende proces – det, vi kalder politik.
     Når denne fordelingsproces i vore dage bliver mere og mere indviklet, er det et tegn på, at der omkring den politiske behandling af de to basale processer i tidens løb er sket noget, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden – hvis det da er retfærdighed, der skal være grundlag for den.
Læs mere...

De nye røvere i Rold
Da jeg i 1956 kom til Rold Skov, havde skovarbejderne en god timeløn, når de med økse og håndsav havde fældet een stor gran i timen. Så kom motorsaven, og nu skulle de med motorsav fælde fem store graner for at have en god timeløn!
  Produktiviteten blev altså femdoblet ved hjælp af motorsaven, men produktionen forblev uændret, for træernes tilvækst er naturligvis uafhængig af fældningsmetoden, hvad enten det er med økse, motorsav eller moderne skovningsmaskiner - ja, om det så er med stenøkse!
- Forøvrigt akkurat som størrelsen af bondens afgrøder er uafhængige af høstmetoden.
Læs mere...

Loke lokker
2014
I Bjergprædikenen, den vigtigste tale i menneskehedens historie, sagde Jesus: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift!”
   Tusind år senere blev danerne kristnet, og Loke blev sat på porten - troede man. Nu skulle retfærdigheden ske fyldest, og grådighed og magtbegær overvindes.
   Men Loke havde bare gemt sig.
Læs mere...

Det ultimative bedrag
2013
Anno 2013 er vi ca. 7 milliarder mennesker på kloden, og hvis vi tænker os, at vi er nået frem til en så høj moralsk status, at alle mennesker skal have hver sin ligelige andel af klodens samlede registrerede naturværdier (især jord og råstoffer), kunne regnestykket forløbe efter følgende skala for klodens værdi:
7 mia. kr. = 1 kr. til hver
70 mia. kr. = 10 kr. til hver
700 mia. kr. = 100 kr. til hver
7.000 mia. kr. = 1.000 kr. til hver
70.000 mia. kr. = 10.000 kr. til hver
700.000 mia. kr. = 100.000 kr. til hver
7.000.000 mia. kr. = 1.000.000 kr. til hver
Læs mere...

Negativismen
- Eller om at gå over åen efter vand

Indledning
I det 20. århundredes sidste årtier og i begyndelsen af det 21. århundrede er menneskeheden stillet over for selvskabte problemer af hidtil ukendt observans og af hidtil ukendte dimensioner. For første gang må vi se i øjnene, at vor eksistens på denne fra Vor Herres hånd så vidunderlige klode er truet, hvis vi ikke løser disse problemer på en acceptabel måde.
    Mit ærinde er et andet end at gøre rede for disse problemers mangfoldighed. Blot dette: problemerne er skabt af en politisk-økonomisk bestemt vækstfilosofi om industrikulturens udbredelse til stadig større og større menneskemasser, og da de begge - både menneskemasserne og industrikulturen - er inde i en formidabel vækst, er det, at balancen er ved at forrykkes i det globale øko-system, hvoraf vi selv er øverste trin på stigen.
Læs mere...

Jordrenten -
din fødselsgave
En afhandling om Jordrenteloven
Arbejdet med denne afhandling om jordrenteloven har stået på i mange år. Tanken herom er afledt af en længe følt usikkerhed, når jeg ville forklare mig selv - og andre! - hvori problemerne omkring jordrenten som formidler af de økonomiske relationer mellem menneske og natur virkelig består. Denne usikkerhed kunne de eksisterende bøger og artikler om emnet ikke afhjælpe - i de senere år snarere tværtimod!
    Jeg besluttede mig så til at begynde helt forfra: udelukke alt, hvad jeg indtil da antog for selvindlysende sandheder om emnet - nedskrive Ricardos jordrentelov - analysere den - tage den helt bogstaveligt, ord for ord og sætning for sætning - og så se, hvor det måtte føre hen!

Hent afhandlingen i pdf her: Jordrenten