Nyhedsbrev nr. 15.

Retsliberalt Forums Nyhedsbrev nr. 15.
Julen 2022.

Målsætningen for nyhedsbrevet og inputs fra læserne.
Det er vort mål, at Retsliberalt Forums Nyhedsbrev bliver det seriøse danske forum for drøftelse af de retsliberale og georgistiske ideer og emner med tilknytning hertil.
Det betyder dog ikke, at man skal være ekspert på området for at bidrage. Alle læsere af nyhedsbrevet er velkomne med indlæg, kommentarer, indvendinger og spørgsmål. Vi er fordomsfrie og mener, at næsten alle indfaldsvinkler kan medvirke til at belyse forholdene. Vi ønsker ikke mindst at blive korrigerede på punkter, hvor vi tager fejl.

Input til vort næste nyhedsbrev – det første i 2023 – bedes sendt senest 31. januar 2023 til kontaktperson Thorkil Sohn,
Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing,
tlf. 9749-5407, mail: thorkil.sohn@mail.dk

Nyhedsbrevet indeholder denne gang fire indlæg. Da vi er et ”forum”, er indlæg ikke nødvendigvis helt dækkende udtryk for Retsliberalt Forums ideer.

Det første indlæg
er en artikel af Thorkil Sohn, der har været bragt i JAK-bladet, der er organ for JAK-bevægelsen (Jord, Arbejde og Kapital) og som arbejder for et samfund uden økonomisk udbytning af andre.
Det andet indlæg
er et uddrag af Henry Georges bog ”Fremskridt og Fattigdom” til eftertanke ovenpå folketingsvalget.
Det tredje indlæg
er en artikel af nylig afdøde fhv. skoledirektør Peter Ussing, som vi i forrige nyhedsbrev bragte en nekrolog over. Peter Ussing var en fremragende fortaler for retsliberalismen og georgismen og har et omfattende forfatterskab om dette og andre emner.
Det fjerde indlæg
er refleksioner over, hvorfor vi i Retsliberalt Forum fortsætter en ”håbløs” kamp.

Herudover er der i brevet indsat to ”rammer” med korte tekster. Den ene er indsendt af en af vore læsere og det andet er et indlæg, som afdøde skovfoged Ejnar Pedersen skrev specielt til Retsliberalt Forum – men som aldrig har været bragt. Det råder vi nu bod på.
Endelig har der været er ønske om at få lidt kort nyt fra Retsforbundet, som måske kan interessere nogle af vore læsere. Det er indsat i en særlig ramme.

Vi ønsker vore læsere god læselyst.

Den fredsskabende værdifordeling
Værdien af det, jeg skaber, er min.
Værdien af det, du skaber, er din.
Værdien af det, vi skaber sammen, er vores – fordelt efter indsats.
På dette retfærdige grundlag er værdien af det, ingen har skabt, alles – fordelt ligeligt land for land gennem markedsbestemte ressourceafgifter og gennem inddragelse af jordrenten, samt videre fordelt landene imellem gennem frihandel.
Således retfærdigt fordelt, er der vel så egentlig ikke mere at slås om!
Ejnar Pedersen, pens. skovfoged.

Nyt fra Retsforbundet.
Det over 100-årige parti Retsforbundet har i lang tid ført en hensygnende tilværelse. Nogle af de tilbageværende aktive medlemmer har iværksat et (sidste?) forsøg på at puste liv i partiet.
Der er derfor vedtaget nye vedtægter og en ny arbejdsform, hvor partiet vil virke som en forening, der arbejder med oplysning, agitation, debatmøder o. lign. – også på digitale platforme. Dog udelukker vedtægterne ikke en opstilling til Folketinget, hvis der kan samles kræfter til det. Men så længe det er en teoretisk mulighed, er det bestemt, at man godt kan være medlem af Retsforbundet, selv om man er samtidigt er medlem af et politisk parti.
Desuden er der valgt en ny 10 mands bestyrelse, som har indledt ”revitaliserings-forsøget”.
Endelig er diverse selvstændige fonde, oprettet iht. testamenter fra afdøde retsstatsfolk, med Civilstyrelsens ophævet og kapitalerne samlet i Retsforbundet, så der er sikret et økonomisk fundament for revitaliseringsforsøget.
Dette har ført til en beskeden fremgang for Retsforbundet for første gang i årtier. Medlemstallet er øget med 80% (men udgangspunktet var også gunstigt!!) og der er tillige oprettet en liste med flere hundrede ”interesserede”, som modtager partiets materiale.
Skulle nogen af dette nyhedsbrevs læsere ønske at melde sig som ”interesseret” hos Retsforbundet eller som medlem (kontingent 100 kr. pr. år) man det ske via mail: retsforbundet@mail.dk

Vi har modtaget følgende fra vor læser Keld Christensen.
Super, tak for tilsendte, og det lader jo heldigvis til, at princippet om at omlægge skat til en noget anderledes måde at opkræve betaling til ”fabrikken Danmark” på, som både vil være nemmere at håndtere og være mere retfærdig, (er rigtigt, red.)
………………………………….
Lad os tænke stort med det samme, og få ændret måden vi betaler skat på, som lige nu begunstiger dem som i forvejen har rigeligt, ikke ved at arbejde, nej men ved at spekulere i ting de faktisk ikke ejer. Danmark bør betegnes som halvdelen af navnet tilkendegiver, nemlig mark, som bør ejes af os alle i lige dele, og så kan vi jo betale for hvor meget vi bruger af marken.
Det er jo in lige nu, at lease ting, i stedet for at eje-leje, så hvorfor ikke omlægge finansieringen af jord til en leasingform, for leasing betyder jo bare, at men betaler for brugsretten til det leasede !! Den del af jorden som anvendes til fællesformål, veje, offentlige bygninger friarealer osv. skal fordeles i den leasingafgift vi så skal betale pr. kvadratmeter jord vi bruger, og så kan der jo så være tillæg/fradrag på jordens anvendelsesformål eller brugbarhed, og måske herligheds tillæg !!
Vort sundhedsvæsen sejler lige nu, og det er tydeligt at styringen af systemet trænger alvorligt til at reformeres., Vi har læger som oppebærer månedsløn på 100.000.- som vi anvender som kontorfolk, i stedet for at behandler patienter, og vi har arbejdskraft som kører på frihjul, da det er muligt at få sociale ydelser, betalt af dem som arbejder, i en sådan grad, at man kan sidde hjemme uden at tilføje samfundet noget som helst, det har vi ganske simpelt hen ikke råd til, så jeg vil foreslå en form for liberaliseret borgerløn, som giver en tålelig løn til dem, som af samfundsskabte forhold, sygdom, samt alder er forhindret i at have et arbejde, og dem som så ikke gider bestille noget, må stort set klare sig selv. Vi laver nogle centre til hvor de kan få en overnatning samt 3 daglige måltider, for ingen skal bo på gaden, eller sulte. Kategorierne bestemmes af folk med forstand på helbred og arbejdsevne, men kommunerne må på ingen måde have noget at skulle sige i den henseende.
Der er et gammelt ordsprog der siger, at den der har evnen har også pligten, men er det retfærdigt nok, og hvor langt skal så pligten række ?
Halvdelen af vor samfund, dem på blå side, vil have den slags liberalisme, hvor enhver bare kan rage til sig, og lade hånt om andre, med flaget for den fri ejendomsret rejst , og den anden del af samfundet, vil bare have fra dem som har lidt mere, og flager så med flaget for janteloven mm.
Vi må lære, at nogen gider lidt mere end andre, og derfor også har lidt mere end andre, så derfor væk med punktbeskatning, moms, Arne-pensioner, overformynderi, blokpolitik mm.
Kunne man ikke lave en magistrat regering, og så operere med skiftende flertal i stedet for det politiske kaossystem vi lige nu befinder os i ? 
Information til nyhedsbrevets modtagere.
Nyhedsbrevet udsendes til en række tilmeldte interesserede, til medier og partier mv. og desuden til Retsforbundets medlemmer.

Kender du andre, der vil modtage nyhedsbrevet, kan de tilmeldes på mail: thorkil.sohn@mail.dk
Det er også muligt at modtage nyhedsbrevet pr. post ved henvendelse til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 9749-5407, mail: thorkil.sohn@mail.dk
På samme kontaktadresse kan du framelde dig. 

Aviser og andre er velkomne til at publicere artiklerne helt eller i uddrag eller som referat/kommentar – mod angivelse af kilden.

Yderligere information.
I øvrigt kan du kigge på www.retsliberal.dk – hvis du vil vide mere. Prøv også at klikke ind på vort bestyrelsesmedlem Per Møller Andersens side: www.grundskyld.dk Og endelig er der en online-guldgrube at hente på Henry George biblioteket: https://bibliotek1.dk/

Nyhedsbrevets økonomi.
Bidrag til forsendelse mv. modtages med tak på 7650 – 1379796 Vestjysk Bank. Kassebeholdning er pt. 133,25 kr. Så vi mangler lidt penge til de udgifter til porto og kopier mv., der hele tiden løber på. Medmindre andet anføres, vil giveren blive anført med beløb og navn i næste nyhedsbrev. NB. Udgifterne vedr. forsendelser til Retsforbundets medlemmer, der også modtager nyhedsbrevet, betales af Retsforbundet.