Nyhedsbrev–Nr. 11


Retsliberalt Forum udsender herved sit nyhedsbrev nr. 11 til en række interesserede, til medier og partier mv., fortrinsvis som mail.
Aviser og andre er velkomne til at publicere artiklerne helt eller i uddrag eller som referat/kommentar – mod angivelse af kilden. 
Nyhedsbrevet indeholder denne gang fem indlæg. 

Det første indlæg er en ”opsang” til pressen og medierne.  Hvorfor skriver pressen næsten intet om mulige rationelle løsninger på tidens problemer? 
Det andet indlæg af Ib Strømberg-Hansen, som i mange år har beskæftiget sig med vore tanker, handler netop om en af tidens store problemer: Boligmarkedets uretfærdighed. 
Det tredje indlæg af Thorkil Sohn er en kort opsummering af vore grundlæggende tanker
Det fjerde indlæg af historiker Poul Gerhard Kristiansen er en kort redegørelse vedr. de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet. Og med tråde op til nutiden
Det femte indlæg af fhv. skoledirektør Peter Ussing – som også i mange år har beskæftiget sig med retsmoral – er et filosofisk og idémæssigt essay om det natur- og kultursyn, der ligger bag det hele.

I øvrigt kan du kigge på www.retsliberal.dk – hvis du vil vide mere. Prøv også at klikke ind på vort bestyrelsesmedlem Per Møller Andersens side: www.grundskyld.dk

Du kan melde dig som medlem af Retsliberalt Forum hos kontaktperson Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 9749-5407, mail: thorkil.sohn@mail.dk dersom du kan tilslutte dig vort politiske program (se www.retsliberal.dk). Der opkræves ikke noget kontingent eller kræves nogen indsats – enhver bidrager i det omfang, han/hun ønsker.
Som medlem vil du blive inviteret med til vore møder mv. og indgå på lige for med de øvrige medlemmer. Navn og adresse vil blive anført på vores hjemmeside.
Kender du andre, der vil modtage nyhedsbrevet pr. mail, kan de tilmeldes på thorkil.sohn@mail.dk. Det er også muligt at modtage nyhedsbrevet pr. post ved henvendelse til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 9749-5407. På samme måde kan du framelde dig.  Vi behandler mailadresser mv. efter reglerne for databeskyttelse.

Evt. bidrag til vort arbejde modtages med tak på konto 7650 – 1379796 Vestjysk Bank. 

Vi mangler penge til den porto, der hele tiden løber på. Får vi for mange penge, beder vi ikke om noget, før vi mangler igen. Medmindre andet anføres, vil giveren blive anført med beløb og navn i næste nyhedsbrev.

Vore læsere er velkomne til at komme med input og reaktioner, som så evt. vil indgå i vort næste nyhedsbrev, som kommer først i det nye år.   Får vi sådanne indlæg, kan vi bedre leve op til vort navn ”Retsliberalt FORUM”, gøre nyhedsbrevet mere relevant og få en debat/samtale i gang om de samfundsproblemer, som vi arbejder med.
Input bedes sendt senest 10. januar 2022 til kontaktperson Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 9749-5407, mail: thorkil.sohn@mail.dk

Vi ønsker vore læsere en god jul og god læselyst.

Med venlig hilsen
Retsliberalt Forum.Åben udgivelsespanel