Nyhedsbrev nr. 13.

Retsliberalt Forum udsender herved sit nyhedsbrev nr. 13 (Sensommer 2022) til en række interesserede, til medier og partier mv., fortrinsvis som mail.

Aviser og andre er velkomne til at publicere artiklerne helt eller i uddrag eller som referat/kommentar – mod angivelse af kilden.

Nyhedsbrevet indeholder denne gang 5 indlæg. Da vi er et ”forum” er indlæg ikke nødvendigvis helt dækkende udtryk for Retsliberalt Forum ideer.

Det første indlæg er nogle iagttagelser af vort bestyrelsesmedlem Per Møller Andersen om, hvordan debatten om ”jorden som almen ejendom” kan afspores.
Det andet indlæg er to korte inputs: Citater og Grundtvigs syn på jordspørgsmålet og en opfordring til vore læsere om at gå på nettet og læse ”Arbejdets Kår” af Henry George – med et par teksteksempler.
Det tredje indlæg er en (let redigeret) kopi af en kronik i Information af bestyrelsesmedlem Thorkil Sohn om hvordan boligmarkedet ”reddes”.
Det fjerde indlæg er fra en af vore læsere, Brian Jaminson: ”Alle mennesker er skabt lige”. Jaminson skriver om, hvorledes forholdet mellem ”fysiske personer” (dvs. mennesker) og ”juridiske personer” (dvs. selskaber mv.) er ulige til ugunst for mennesker.
Det femte indlæg er en nekrolog over Peter Ussing, en mangeårig forkæmper for vore ideer.

I øvrigt kan du kigge på www.retsliberal.dk – hvis du vil vide mere. Prøv også at klikke ind på vort bestyrelsesmedlem Per Møller Andersens side: www.grundskyld.dk

Retsliberalt Nyhedsbrev udsendes til en bred kreds af interesserede og til dagblade, medier og meningsdannere. Kender du andre, der vil modtage nyhedsbrevet pr. mail, kan de tilmeldes på mail: thorkil.sohn@mail.dk Det er også muligt at modtage nyhedsbrevet pr. post ved henvendelse til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 9749-5407, mail: thorkil.sohn@mail.dk
På samme kontaktadresse kan du framelde dig. 

Bidrag til vort arbejde modtages med tak på 7650 – 1379796 Vestjysk Bank.
Vi mangler penge til den porto, der hele tiden løber på. Får vi for mange penge, beder vi ikke om noget, før vi mangler igen. Medmindre andet anføres, vil giveren blive anført med beløb og navn i næste nyhedsbrev.
Tak til Svend Dinsen – 500 kr.

Vore læsere er velkomne til at komme med input og reaktioner, som så evt. vil indgå i vort næste nyhedsbrev, som forventes udsendt i efteråret 2022. Får vi sådanne indlæg, kan vi bedre leve op til vort navn ”Retsliberalt FORUM”, gøre nyhedsbrevet mere relevant og få en debat/samtale i gang om de samfundsproblemer, som vi arbejder med.
Input bedes sendt senest 1. oktober 2022 til kontaktperson Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 9749-5407, mail: thorkil.sohn@mail.dk

Vi ønsker vore læsere en god sensommer og god læselyst.
PS. Se venligst nedenstående vedr. evt. samarbejde.

Med venlig hilsen
Retsliberalt Forum.

RETSLIBERALT FORUM OG RETSFORBUNDET I SAMARBEJDE.

Der er aftalt, at det retsliberale nyhedsbrev fremover også bliver tilsendt til alle medlemmer af Retsforbundet
Der har hele tiden været et vist ”overlap” i modtagerkredsen.

Historisk har Retsliberalt Forum dog haft et andet sigte end Retsforbundet. Retsliberalt Forum har haft fokus på debat og oplysning om fundamentale og principielle retsliberale spørgsmål, hvilket vi har været stort set alene om, siden den ”Danske Henry-George-forening” blev nedlagt.

Retsforbundet har derimod især været fokuseret på at være et politisk parti med mere pragmatiske synspunkter. Nu har Retsforbundet imidlertid – pga. svindende tilslutning – ændret struktur og arbejdsform til en mere foreningsagtig organisation, der arbejder gennem studiekredse, debatmøder, udgivelse af hjemmesider, pjecer og tidsskrifter, agitation, folkeoplysning, påvirkning af partier o. lign. i overensstemmelse med de retsliberale og georgistiske ideer, som fremført af især Henry George, C. Lambek og Severin Christensen og som udtrykkes i slagordene: Fuld Grundskyld – Personlig Frihed – Frihandel – Statsmagtens begrænsning.

Det har gjort et samarbejde mere naturligt. Og det betyder, at Retsliberalt Nyhedsbrev nu udsendes til en endnu videre kreds. Og at såvel vore ”gamle” og ”nye” læsere på lige fod kan bidrage med kommentarer, spørgsmål, debat osv.

Retsliberalt Forums Nyhedsbrev bliver dermed det førende oplysnings- og debatforum for georgisme og retsliberalisme i Danmark.

De to (mail)adresselister (Retsliberalt Forums nuværende liste og Retsforbundets register) holdes dog adskilte og alt behandles efter reglerne for databeskyttelse.