Nyhedsbrev Nr. 14

Retsliberalt Forums Nyhedsbrev nr. 14.
Efterår 2022.

Information til nyhedsbrevets modtagere.
Nyhedsbrevet udsendes til en række interesserede, til Retsforbundets medlemmer og til medier og partier mv., fortrinsvis som mail.

Kender du andre, der vil modtage nyhedsbrevet, kan de tilmeldes på mail: thorkil.sohn@mail.dk Det er også muligt at modtage nyhedsbrevet pr. post ved henvendelse til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 9749-5407, mail: thorkil.sohn@mail.dk
På samme kontaktadresse kan du framelde dig. 

Aviser og andre er velkomne til at publicere artiklerne helt eller i uddrag eller som referat/kommentar – mod angivelse af kilden.

Yderligere information.
I øvrigt kan du kigge på www.retsliberal.dk – hvis du vil vide mere. Prøv også at klikke ind på vort bestyrelsesmedlem Per Møller Andersens side: www.grundskyld.dk Og endelig er der en online-guldgrube at hente på Henry George biblioteket: https://bibliotek1.dk/

Nyhedsbrevets økonomi.
Udgifterne vedr. forsendelserne til Retsforbundets medlemmer betales af Retsforbundet.
Bidrag til den øvrige forsendelse og vort arbejde modtages med tak på 7650 – 1379796 Vestjysk Bank.
Vi mangler penge til de udgifter, der hele tiden løber på. Medmindre andet anføres, vil giveren blive anført med beløb og navn i næste nyhedsbrev.
Vi kan oplyse flg. vedr. økonomien siden sidste regnskab.
Indkomne gaver 1.440,00
Udgifter
Kopier 340,00
Kuverter 84,75
Porto 612,00
Webhotel 210,00
Domænenavn 60,00
I alt udgifter 1306,75
Kassebeholdning 133,25

Målsætningen for nyhedsbrevet og inputs fra læserne.
Det er vort mål, at Retsliberalt Forums Nyhedsbrev bliver det seriøse danske forum for drøftelse af de retsliberale og georgistiske ideer og emner med tilknytning hertil.
Det betyder dog ikke, at man skal være ekspert på området for at bidrage. Alle læsere af nyhedsbrevet er velkomne med indlæg, kommentarer, indvendinger og spørgsmål. Vi er fordomsfrie og mener, at næsten alle indfaldsvinkler kan medvirke til at belyse forholdende. Vi ønsker ikke mindst at blive korrigerede på punkter, hvor vi tager fejl.
Input til vort julenyhedsbrev 2022 bedes sendt senest 15. november 2022 til kontaktperson Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 9749-5407, mail: thorkil.sohn@mail.dk

Nyhedsbrevets indhold.
Nyhedsbrevet indeholder denne gang fire indlæg. Da vi er et ”forum”, er indlæg ikke nødvendigvis helt dækkende udtryk for Retsliberalt Forum ideer.
Det første indlæg
er af Thorkil Sohn om ”Retsstatens ejendomsretsbegreb”
Det andet indlæg
har vi tyvstjålet fra JAK-bladet på opfordring af en af vore læsere, som har indsendt det. Vi håber på tilgivelse, kære JAK.
Det tredje indlæg
er en engelsk tekst, som dukkede op, da der skulle ryddes op i nogle papirer på Retsforbundets kontor i København. Ingen aner, hvor den stammer fra (Oplysninger herom modtages med tak – en søgning på internettet har ikke bragt resultater). Den er – til dels lidt frit – oversat af redaktøren, som synes, den var for god til bare at smide væk.
Det fjerde indlæg
er uddrag af Henry George bog ”Fremskridt og Fattigdom”, fra kapitlet om ”Midlets Virkninger (beskatning af jordværdier, red.) på Fordelingen (af indkomst, red.)
Herudover
er der rundt i brevet indsat tre ”rammer” med korte tekster, som tre af vore læsere har indsendt, ligesom der i slutningen er indsat en oversigt over emner, som vore læsere efterlyser, men som endnu ikke er behandlet og en kort tekst om samarbejdet mellem Retsliberalt Forum og Retsforbundet
Vi ønsker vore læsere god læselyst.

——————————————————————————————————————

Modtaget fra vor læser Jens Chr. Stausholm Christensensen, pensioneret fuldmægtig, tidl. skatterevisor, Esbjerg.
Vi skal kunne trække vejret, men også have et sted at bo. Livsgrundlaget – jorden – er monopoliseret og gjort til spekulationsobjekt for de grådige – og der er ligeså en vild pengespekulation. Der betales ikke skat af disse indtægter i jord og penge, som er gjort uden arbejdsindsats. Der betales meget i skat af arbejdsindsats for både lønmodtagere og selvstændige. Det er sygt. Det bør være sådan, at det er arbejdsfrie indtægter, der skal bøde. Arbejdsindtægters skat kan så nedsættes. Denne regering har nedsat skatten ved at forringe velfærdsstaten, det er gået ud over syge, gamle og børn. Gennemfør en samfundsreform ved at afskaffe spekulation i jord og penge.