Velfærdssamfundet – svar

Thorkil Sohn, august 2013
Svar til Bent Straarup

Bent,
Det er positivt, at du beskæftiger dig med de ideer, som vi i Retsliberalt Forum ønsker at fremme.

Vi anser det for meget vigtigt, at man udtrykker sig helt præcist, når man argumenterer for de retsliberale principper. Desværre er der nogle unøjagtigheder i din fremstilling.  Jeg vil nævne de væsentligste.

I begyndelsen bør der vel stå, at man frister vælgerne med velfærdsydelser, FINANSIERET gennem et stadig mere uoverskueligt skattesystem osv..

Desuden er der forvirring om, hvem og hvad der skaber grundværdierne/jordrenten. Den skabes gennem tilbud og efterspørgsel.  Og det, der skal opkræves af samfundet, er den årlige GENNEMSNITLIGE jordrente. Hvis det er den for ejeren aktuelle brugsværdi, så straffer man den flittige og belønner den dovne.

Din fremstilling om ”velfærdsafgiften” er forvirrende.  Det, som efter det rigtige ejendomsretsbegreb tilhører samfundet, er jordrentens andel af produktionen (det er nemlig et ufortjent element) – og det er det, der skal opkræves og intet andet. Denne andel bør ikke opdeles i forskellige ”afgifter”.

Men allersidst i indlægget berører du noget helt centralt og rigtigt; nemlig det ufødte barns rettigheder.  Hvor de krænkes, sker der brud på retten. Og du nævner endda den naturlige konsekvens, at allerede fra undfangelsen er barnet berettiget til sin andel af grundskylden.  Endnu et eksempel på, hvorledes retfærdighed virker i modsætning til det nuværende system, hvor den glædelige begivenhed, som et nyt barn på vej burde være, alt for ofte drukner i sociale og økonomiske problemer.  Og det får den følge, at folk vælger børn fra – og befolkningen kan ikke opretholde sig selv. Det ses der allerede tegn på i Danmark og andre socialliberale stater – uretten kan i sidste instans føre til, at folket udsletter sig selv.