Arena

 1. De 4 systemers mantraer
  Først kom de kapitalistisk/borgerlige alvorstungt, men hyklerisk: Man skal yde, før man kan nyde! – I praksis: Gælder ikke for de arbejdsfrie gevinster fra den private ejendomsret til naturgrundlaget – jord og råstoffer. Ej heller for monopol-, finans- og valutagevinster.Så kom socialisterne med deres selvmodsigende: Frihed, lighed og broderskab!
  – I praksis: Mere og mere kontorius og kontrol, tvang, pamperi og angiveri.
  Læs mere her: Mantraer
  ,
 2. Hvad enhver vælger bør vide!
  Al politik begynder, hvor de to skabende faktorer, naturgivent og menneskeskabt møder de to forbrugende faktorer, fællesskabet og det enkelte menneske (offentligt og privat).
  (august 2015)
  Læs mere: Vælger Vide (pdf)
  .
 3. Retfærdig politik fra grunden
  I dagens Danmark er det – gennem kristendommens påvirkning, og uden at vi tænker nærmere over det – retsmoralen, der gælder mellem alle hæderlige mennesker. Instinktivt forstår vi, at vi skal holde vore løfter, betale vor skyld og gøre den skade god, vi har forvoldt – kort sagt: opføre os over for andre, som vi ønsker, at de skal opføre sig over for os. – Som der stod i DSB´s gamle togvogne: “De bedes efterlade toilettet i samme stand, som De ønsker at forefinde det”.– Men desværre: Denne retsmoral gælder ikke mellem borger og samfund!Vi kender alle det gamle ordsprog: “Lige for lige, når venskab skal holdes“. Lige betyder her, at vægten skal balancere – lige løn for lige indsats! Her råder det, man kan kalde fortjent lighed. Det samme gælder naturligvis i mange andre forhold, såsom nabo– og forretningsforhold, ja i virkeligheden i alle livets forhold undtagen, hvor kærligheden, familieskabet og nært venskab sætter andre grænser!
  (Revideret 2017)
  Læs mere her Retfærdig politik
  .
 4. Den politiske arena
  I alle demokratier er man enige om, at politik er at fordele. Og vist også enige om, at ethvert samfund fundamentalt bygger på en eller anden opfattelse af, at noget bør fordeles i samfundsregi og noget i privat regi.Men her hører enigheden så op – resten handler om særinteressernes indbyrdes kampe iblandet humanistisk inspirerede kræfters forsøg på at skabe et system, der kan redde dem, der bliver trådt ned i dette megaopgør. Men desværre: i de seneste årtier er det blevet tydeligere og tydeligere, at dette redningsforsøg bedst af alt kan sammenlignes med baron Münchausens forsøg på at redde sig op af mosens hængedynd – ved at trække sig selv i håret! Vi er nået dertil, at systemet selv spiser en større og større del af den kage, det skal fordele.
  Læs mere her: Den politiske arena
  .
 5. Det retsliberale emblems fortælling
  Hvis det første skridt ind i det politiske virkesfelt er et fejlskridt, tilsiger al logik, at det fortsatte politiske virke uundgåeligt bliver om ikke umuligt, så i hvert fald betydeligt vanskeliggjort – og indviklet!– Nedenstående handler om det første skridt med Det retsliberale emblem som fortæller.I ethvert samfund skal noget fordeles i offentligt regi og noget i privat regi. Dette er den primære fordeling, og emblemets formål er at symbolisere denne fordeling, som nedenfor beskrevet. Den primære fordeling er grundlæggende, men retningslinjerne herfor varierer, afhængigt af magtinteresser – kun sjældent af fællesinteresser!Fordelingen mellem hvert enkelt menneske sker efterfølgende i den sekundære fordeling. Denne fordeling styres principielt af markedsloven, som er loven om prisfastsættelse af varer og tjenesteydelser ved udbud og efterspørgsel, og den virker kun optimalt under retsliberale forudsætninger. Men da markedslovens virkemuligheder helt er underlagt den primære fordelings forskellige forløb, kan den sekundære fordelings forløb ikke indgå i emblemets fortælling.
  Læs mere her: Emblem
  .
 6. Fuld grundskyld
  Forslag om indførelse af fuld grundskyld i Danmark
  FORMÅL

  At sikre alle danske borgeres ligeret til Danmarks natur- og samfundsskabte jordværdier. Forslaget gælder ikke den fælles ejendomsret til råstoffer og naturgivne ressourcer, der sikres på anden vis.II. At sikre, at udenlandske kapitalinteresser og statsborgere med fast ophold i Danmark gennem grundskylden kommer til at yde til det danske samfund – evt. indeholdt i huslejen
  Læs mere: Fuld grundskyld