Det ultimative bedrag

2013

Anno 2013 er vi ca. 7 milliarder mennesker på kloden, og hvis vi tænker os, at vi er nået frem til en så høj moralsk status, at alle mennesker skal have hver sin ligelige andel af klodens samlede registrerede naturværdier (især jord og råstoffer), kunne regnestykket forløbe efter følgende skala for klodens værdi:

7 mia. kr. = 1 kr. til hver
70 mia. kr. = 10 kr. til hver
700 mia. kr. = 100 kr. til hver
7.000 mia. kr. = 1.000 kr. til hver
70.000 mia. kr. = 10.000 kr. til hver
700.000 mia. kr. = 100.000 kr. til hver
7.000.000 mia. kr. = 1.000.000 kr. til hver

Et eller andet sted på denne skala ligger – nation for nation – hvert eneste menneskes moralsk begrundede fødselsgave som en menneskeret, og det er nok ikke helt forkert, at det gennemsnitligt er et eller andet beløb svarende til værdien af 100.000 Kr. til hver, altså i alt ca. 700.000 mia. kr.!  (I 2010 var den totale gæld ca. 635.000 mia. kr., hvilket giver et fingerpeg om de globale kapitalers størrelsesorden).
I stedet for danner nu store dele af denne eksorbitante fælleskapital hovedstolen for det, vi kalder den internationale ”finansindustri”, som rider den positive handel og erhvervsudfoldelse som en mare, når ”investorerne” på sekunder kloden rundt ændrer prisen (”kursen” som det så fint hedder!) på aktier og obligationer – uden at skabe realværdier for så meget som 1 kr.!

Vi taler her om et bedrag, der gør de gældende menneskerettigheder til en skueret.  Men bedraget bliver ultimativt, når man betænker, at det foregår i en civilisation, der bygger på den kristne tro, hvorefter vi må antage, at Jorden er ment som Guds gave til alle mennesker – og at Bjergprædikenens mægtige ord: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift”, netop er et løfte om det saliggørende ved at tage imod denne gave efter hensigten – bekræftet i ordene: ”Salig er de sagtmodige, thi de skal arve Jorden!”

Hvornår kræver kirken, at lovgiverne lever op til dette forjættende bud?